Facebook

Izbor termina dospijeća računa Izbor termina dospijeća računa
Izbor termina dospijeća računa

Računi stižu kad Vi želite

Izbor termina dospijeća računa Izbor termina dospijeća računa

Članovima Diners Cluba pruža se mogućnost da sami odaberu termin dospijeća mjesečnih Diners Club računa i tako ga prilagode prilivu svojih financijskih sredstava.

Diners Club nudi na izbor sljedeće termine:
A. termin: 1. – 7. u mjesecu 
B. termin: 8. – 14. u mjesecu 
C. termin: 15. – 21. u mjesecu
D. termin: 22. – 28. u mjesecu

Diners Club predlaže mogućnost izbora dvaju termina - primarnog i sekundarnog. Primarni termin je onaj koji članu najviše odgovara, a sekundarni je alternativni termin, ako primarni već bude zauzet od strane drugih korisnika.

Odlučite li promijeniti termin dospijeća, on će se odraziti na formiranje računa u sljedećem kalendarskom mjesecu.