Facebook

Korisni savjeti

 • Kartica glasi na ime korisnika, neprenosiva je i izdaje se na rok prema Odluci Diners Cluba BH.
 • Novu karticu potpišite odmah po primitku na predviđenom mjestu na poleđini kartice.
 • Staru karticu kojoj je istekao rok valjanosti, prerežite preko magnetske trake i chipa te je vratite u Diners Club BH.
 • Ne čuvajte karticu zajedno s gotovinom, a novčanik s karticama nikad ne ostavljajte u automobilu.
 • Kod plaćanja troška na prodajnom mjestu budite prisutni prilikom ispisivanja slipa ili provlačenja kartice kroz POS uređaj. 3.
 • Nikad ne potpisujte prazan (bianco) slip bez pred Vama unesenog iznosa kupnje.
 • Zapišite brojeve Vaših kartica i brojeve telefona na koje možete prijaviti krađu ili nestanak te ih čuvajte odvojeno od samih kartica.
 • Kartica čije je važenje isteklo ili je zbog bilo kojeg razloga poništena, ne smije se koristiti.
 • PIN (tajni broj) zapamtite i čuvajte u tajnosti. Nemojte ga čuvati zapisanog pored kartice ili na samoj kartici. PIN niste dužni saopćiti nikome pa ni djelatnicima policije ili Diners Cluba BH.
 • Ne odgovarajte ni na kakve e-mail poruke i nipošto ne popunjavajte obrasce s detaljnim podacima o kartici. U slučaju primitka takvog e-maila odmah obavijestite Diners Club BH.
 • Na internetu kupujte samo na provjerenim stranicama.
 • U slučaju da imate reklamaciju na korištenje kartice, dužni ste pisanim putem dostaviti reklamaciju u Diners Club BH. Krajnji rok za podnošenje reklamacije je 25 dana od datuma računa.
 • Ukoliko nakon prijave nestanka pronađete karticu, ne smijete je koristiti, već ste dužni o tome obavijestiti Diners Club BH.
 • Kartica je vlasništvo Diners Cluba BH i na njegov zahtjev ste je obavezni odmah prerezanu vratiti.
 • Diners Club BH ne preuzima odgovornost za kvalitetu robe i usluga kupljenih karticom. Reklamacije roba i usluga korisnik rješava na prodajnom mjestu.
 • Vaša kartica mora biti prihvaćena na prodajnom mjestu i bankomatu na kojem je istaknuta oznaka Diners Cluba.
 • U slučaju bilo kakvih pitanja ili poteškoća možete se javiti na broj telefona Službe informacija i reklamacija: +387 33 941 344
 • Svoj mjesečni račun Diners Cluba možete bez naknade podmirivati u poslovnicama Sparkasse bank i NovaBanka.
 • Ako posumnjate u gubitak ili krađu kartice, odmah nazovite broj telefona 0800 20401 (za pozive iz BiH) ili  + 385 1 4920 501 ( za pozive iz inozemstva), a kako bi se kartica odmah blokirala.
 • Prilikom podizanja gotovine na bankomatu obavezno u toku upisivanja PIN-a rukom zaštite tipkovinicu.