Facebook
9. siječnja 2018. 0:00

Diners Club kartice u svim poštanskim jedinicama BH POŠTE

„JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo i „DINERS CLUB BH d.o.o. Sarajevo“ su omogućili da u bilo kojoj poštanskoj jedinici „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo, bez naknade, mogu podnijeti zahtjev za izdavanje Diners Club kartice.