Facebook
20. travnja 2020. 12:00

Privremene olakšice

Poštovani klijenti, 

u nastavku Vas informišemo o privremenim olakšicama za otplatu kredita koje će primjenjivati Diners Club BH doo, a u okviru koji su propisale entitetske Agencije za bankarstvo svojim Odlukama o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem „COVID-19“.

Moratoriji ili druge mjere relaksacije otplate kartičnih obaveza će se obezbijediti klijentima
Diners Cluba BH koji su direktno ili indirektno pogođeni negativnim efektima krize uzrokovane korona virusom.

To znači da je njihov kapacitet za otplatu kartičnih obaveza smanjen, te im je onemogućeno ili će biti onemogućeno izmirivanje obaveza prema Diners Clubu BH, a kako slijedi:   

FIZIČKA LICA

Klijenti Diners Cluba BH: 

 • Koji su ostali bez posla, jer je poslodavac zapao u probleme uslijed korona virusa
 • Kojima su smanjeni prihodi ili je ugrožena stabilnost prihoda uslijed krize korona virusa
 • Kojima je smanjen prihod ili ugrožena stabilnost prihoda domaćinstva uslijed krize korona virusa

 U fokusu će biti zaposlenici preduzeća čije je poslovanje značajno pogođeno pandemijom COVID-19.

 

Zahtjev za odobrenje olakšica na otplatu kartičnih obaveza fizičkim licima možete popuniti i poslati ovdje

PRAVNA LICA

Kompanije koje su direktno pogođene krizom te im je ugrožena likvidnost ili solventnost, kao i one gdje je uticaj krize manji ili će naknadno nastati.

Molimo da preuzmete Zahtjev za pravna lica OVDJE,popunite i pošaljete na email adresu: moratorij@diners.ba 

Primjeren modalitet olakšice će se odrediti na osnovu kreditne analize i nakon sagledavanja potreba Vašeg poslovanja.

Inicijalne mjere podrške će Diners Club BH svojim klijentima obezbijediti minimalno tokom perioda trajanja stanja nesreće.Pri tome, vodit ćemo se podacima o privrednim granama i/ili pojedincima koji su pogođeni krizom, a koje finansijska zajednica aktivno prikuplja od svih relevantnih institucija u Bosni i Hercegovini.

Diners Club BH intenzivno radi na implementaciji propisanog zakonskog okvira i definisanju modaliteta kako bi što brže reagovala prema svojim klijentima.

Zahtjeve možete dostaviti putem web stranice ili e-maila, a kompletan proces obrade ćemo voditi elektronskim putem u maksimalnoj mogućoj mjeri. Uložit ćemo sve napore da zaprimljene zahtjeve obradimo što prije i damo povratnu informaciju.

Za asistenciju pri popunjavanju zahtjeva i odgovore na upite smo Vam na raspolaganju pod kontaktima:

 

Za fizička lica

 • Telefoni: 033 257-883
 • E-mail:  moratorij@diners.ba

Za pravna lica               

 • Telefon: 033 257-870
 • E-mail: moratorij@diners.ba

 

Vaš

Diners Club BH doo

Najčešća pitanja i odgovori o olakšicama na otplatu kredita

Koje sve mjere/olakšice se mogu primjenjivati?

Odlukama entitetskih Agencija za bankarstvo je predviđeno više mjera odnosno vrsta olakšica koje se mogu primjenjivati.

Moratorij je odgoda otplate kompletne kreditne obaveze, dok je grejs period odgoda otplate samo glavnice. Tu su i opcije produženja krajnjeg roka otplate, kako za kredite koji se otplaćuju u ratama,tako i kredite koji imaju jednokratan rok dospijeća poput revolving kredita.Obaveza finansijske institucije je da odredi primjeren modalitet za klijenta koji će mu olakšati servisiranje obaveza, a taj modalitet može biti i kombinacija ovih mjera. 

Koji su osnovni uslovi za dobijanje olakšica?

1.    Da je Vaša otplatna sposobnost smanjena/izmirenje budućih kreditnih obaveza nemoguće uslijed nastupa pandemije koronavirusa.

2.     Da na dan 29.02.2020. niste kasnili sa otplatom duže od 90 dana (sva duža kašnjenja znače da problemi nisu uzrokovani pandemijom koronavirusa - na njih ne mogu primijeniti mjere koje su Agencije za bankarstvo propisale isključivo za uslove krize COVID -19, nego standardne procedure za restrukturiranje i risk politike banke).    

Koji su to primjeri ugroženosti, ko može aplicirati za moratorij?

Kod fizičkih lica su to na primjer:

 • Gubitak posla, jer je poslodavac značajno pogođen nastupom pandemije COVID-19
 • Značajno smanjeni prihodi ili ugrožena stabilnost prihoda uslijed pandemije COVID-19
 • Smanjeni prihodi domaćinstva - na primjer kroz gubitak posla ili smanjeni prihod supružnika, a ako je prilikom odobravanja kredita cjenjena kreditna sposobnost supružnika.

Kod pravnih lica su to na primjer:                                            

 • Smanjena likvidnost/solventnost uslijed nastupa pandemije korona virusa
 • Dobavljači nisu u mogućnosti isporučivati proizvode ili usluge, te ste privremeno obustavili proizvodnju      
 • Kupci prestali raditi ili su smanjili svoje poslovne aktivnosti u značajnom obimu
 • Zaposlenici zaraženi, te ste odlukom nadležnih organa morali zatvoriti svoje pogone
 • Vaše poslovanje je pretrpjelo štetu na neki drugi način uslijed korona virusa

Da li olakšice mogu dobiti i zaposlenici javnih/budžetskih institucija?

Zvaničnici, državni zaposlenici, zaposlenici javnih preduzeća, korisnici budžeta kao i svi drugi kojima se primanja redovno isplaćuju nisu obuhvaćeni privremenom mjerom moratorija na otplatu kredita.Izuzetno, i navedena lica mogu podnijeti zahtjev ukoliko je članu domaćinstva smanjena kreditna sposobnost zbog negativnih efekata vanrednog stanja, a kojima je prilikom odobravanja kredita cjenjena kreditna sposobnost članova domaćinstva.

Koji je najduži mogući period odgode otplate kartičnih obaveza?

Diners Club BH će kroz detaljnu analizu procijeniti kada se može očekivati finansijska stabilizacija klijenta i pomoći urednoj otplati obaveza, te shodno tome predložiti period odgode, a propisani maksimum je 6 mjeseci.

Koja je razlika između moratorija i grejs perioda?

Moratorij je odgoda otplate kompletne kreditne obaveze, a to znači glavnice i kamate.

Grejs period podrazumijeva odgodu otplate samo glavnice, dok se otplata kamate nastavlja.

Da li se za period moratorija naplaćuju dodatne naknade i zatezne kamate?

Ne, u toku trajanja moratorija, Diners Club BH ne obračunava zateznu kamatu niti će naplatiti dodatne naknade za proces obrade.

Kako izgleda proces odobravanja moratorija?

Nakon što podnesete elektronski zahtjev, te dostavite dodatno potrebne dokaze i dokumentaciju, Diners Club BH će poduzeti analizu te Vam ponuditi primjeren modalitet olakšice. Nakon Vašeg pismenog prihvata, olakšica se može realizirati u vrlo brzom roku. Proces se može voditi elektronskim putem gdje god to bude moguće, a dokumente u originalnoj formi klijent je obavezan dostaviti Banci,  u naknadno dogovorenom terminu.

Šta tokom moratorija biva s trajnim nalogom za otplatu obaveza po Diners računima?

Trajni nalog uspostavljen za izmirenje obaveza će Vam biti obustavljen odmah po odobrenju privremene mjere.