Facebook

Ugovaranje prodaje roba i usluga

Ukoliko na svojem prodajnom mjestu još nemate ugovoren prihvat Diners Club kartica, uključite se u ovu svjetsku prodajnu mrežu i omogućite njegovim domaćim i inozemnim korisnicima plaćanje Vaših roba ili usluga.

Ugovaranje prihvata

Za prihvat je potrebno s Diners Clubom BH d.o.o. potpisati Ugovor o prodaji roba i usluga putem Diners Club kartice, a kojim se utvrđuju uvjeti poslovanja, prema kojima prodajno mjesto plaća naknadu iskazanu u postotku na ukupan promet nastao karticom Diners Cluba.

Diners Club BH d.o.o. će osigurati sav potreban promotivni materijal sa znakom Diners Cluba (naljepnice, stalke i ostalo), a kako bi Vaše prodajno mjesto bilo označeno u skladu sa standardima poslovanja Diners Cluba International te prepoznatljivo korisnicima Diners Club kartica.

Zahtjev za sklapanje Ugovora o prodaji roba i usluga karticom Diners Cluba

Potrebna dokumentacija

Dokumentaciju navedenu u tabeli potrebno je donijeti na uvid prilikom potpisivanja osnovnog Ugovora o prodaji roba i usluga.

FIRME (PRAVNA LICA) OBRTNICI
Izvod iz sudskog registra (kopija) Izvod iz sudskog registra
Transakcijski račun (kopija) Transakcijski račun
ID broj firme ID broj obrta
PDV broj firme JMBG

Diners Club BH d.o.o.

ID broj: 4201042950009
Reg.: UF/1-1159/05
Reg.br.: 1-25253
Žiro račun: 161 00000 5026 00 76 (Reiffeisenbank dd Sarajevo)

Sektor prodaje mreže:

+ 387 33 941 345
+ 387 33 941 346

prodaja@diners.ba