Facebook

Ugovor o prodaji roba i usluga

 
Želite sklopiti Ugovor o:
 

Podaci o firmi/obrtu:

 
Naziv firme/obrta
 
ID broj firme
 
Matični broj / JMBG (samo za obrtnike)
 
PDV broj (ukoliko je lice u sistemu PDV-a)
 
Web adresa
 
Naziv i adresa poslovne banke
 
Broj transakcijskog računa
 

Sjedište

 
Ulica i kućni broj
 
Poštanski broj
 
Mjesto
 

Kontakt osoba

 
Ime i prezime
 
Broj telefona
 
E-mail adresa
 

Lice ovlašteno za zastupanje

 
Ime i prezime
 
Radno mjesto/funkcija
 
Telefon
 
E-mail
 
Sigurnosni kod
 

 
 

Diners Club BH d.o.o.

ID broj: 4201042950009
Reg.: UF/1-1159/05
Reg.br.: 1-25253
Žiro račun: 161 00000 5026 00 76 (Reiffeisenbank dd Sarajevo)

Sektor prodaje mreže:

+ 387 33 941 345
+ 387 33 941 346

prodaja@diners.ba